1. September 2018   Fu▀wallfahrt der Oberrabnitzer nach Rosalia
7.-9. September 2018   Fu▀wallfahrt der Dra▀markter nach Pinggau
15.-16. September 2018   Erntedank - Anna kocht
16. September 2018   Blutspenden Dra▀markt
22. September 2018   SPÍ-Schnapsen Dra▀markt - GH-Janits
22.-23. September 2018   Erntedank - Anna kocht
28.-29. September 2018   Oktoberfest - Feuerwehr Oberrabnitz